2017. november 6., hétfő

PARTIUMI MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 2017

a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretében


Intézményépítés és nemzeti összetartozás a Kárpát-medencei magyar tudományos kutatásban


2017. november 10, péntek, 10.00 óra

Helyszín:
Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca14–16.

9.00-10.00  Regisztráció – földszint               

10.00-10.30 Megnyitó- Aula
Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem
Dr. Fleisz János elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány
Dr. Szilágyi Ferenc alapító igazgató, Partiumi Területi Kutatások Intézete

10.30-12.00 Plenáris előadások
Morvai Tünde titkár (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest)
Dr. Páles Zsolt akadémikus, alelnök (MTA Debreceni Területi Bizottság)
Dr. Pusztai Gábor tudományos titkár (MTA Debreceni Területi Bizottság)
Dr. Sipos Gábor akadémikus, elnök, (Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár)
Dr. Péntek János akadémikus, alelnök (MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság)


12.00-12.20 Kávészünet

12.20-13.30 Tudományos intézmények, szervezetek és műhelyek tanácskozása
Tanácskozás a térségi tudományos együttműködési formákról, a partiumi, nagyváradi tudományos műhelyek, kutatóhelyek rövid bemutatkozása, a tevékenységek összehangolása
Tájékoztató a MTA KAB Partiumi Regionális Munkabizottsága megalakulásának kezdeményezéséről         

13.30-14.30 Ebédszünet

14.30 -18.00   2. Partiumi multidiszciplináris konferencia
Előadások három panelban, külön részletes program szerint

Szervezők:   
Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad  
O’sváth Gyűjtemény, Csenger

Támogatók:
Bethlen Gábor Alap
Érintő Egyesület


2. Partiumi multidiszciplináris konferencia
2017.11.10
Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

14:30 – 18:00  Történelem-szekció.
Moderátor: Fleisz János (PTKI)
PKE, Új-épület, 2. emelet, P21.-terem
14:30-14:35    Köszöntés
14:35-14:55    Pálfi József (egyetemi professzor, rektor, PKE, Nagyvárad)
Újkori reformátori kihívás, avagy egy 20. századi kerületszervezés megpróbáltatásai
14:55-15:15     Fleisz János (egyetemi magántanár, Nagyváradi Egyetem, elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad)
Nagyvárad, a Partium fővárosa
15:15-15:35    Zsoldos Ildikó (docens, tanszékvezető, Nyíregyházi Egyetem)
Két választás Szatmárban. Az 1905-ben és 1906-ban mandátumot szerzett szatmári képviselők prozopográfiai vizsgálata
15:35-15:45    Kérdések, vita
15:45-16:00    Kávészünet
16:00-16:20    Molnár Ferenc (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)
            Popovics Bazil munkácsi görög katolikus püspök szerepe az északkelet-magyarországi hátország megtartásában az 1848–1849. évi magyar szabadságküzdelem idején
16:20-16:40    Dénes Zoltán (tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem)
                        Zarándokturizmus tapasztalatai a Szent László év tükrében
16:40-17:00    Császár István (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)
            Kisebbségi érdekvédelem a végeken: szovjet-ukrán impériumváltásbeli aspektusokból
17:00-17:20    Szilágyi Adrien Rebeka (hallgató, BBTE, Kolozsvár)
,,Szemeim csak az afrikai élet jelenségeit keresték.” Hetényi Kovács János, az első magyar természettudós Afrikában.
17:20-17:30    Kérdések, vita
17:30-17:40    Kiértékelés
2. Partiumi multidiszciplináris konferencia
2017.11.10
Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

14:30 – 18:00  Irodalom, nyelv- és kultúratudomány-szekció.
Moderátor: Magyari Sára (PKE)
PKE, Új-épület, 2. emelet, P22.-terem
14:30-14:35    Köszöntés
14:35-14:55    Magyari Sára (docens, PKE, Nagyvárad)
                        Temetőkutatás a Partiumban és a Bánságban
14:55-15:15    Gazdag Vilmos (főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász)
A kárpátaljai magyar nyelvjárások másodnyelvi elemeiről és a meghonosodásuk során végbement változásokról
15:15-15:35    Antal Balázs (adjunktus, Nyíregyházi Egyetem)
Identitás-alakzatok a huszadik századi magyar irodalom regionális kánonjaiban
15:35-15:45    Kérdések, vita
15:45-16:00    Kávészünet
16:00-16:20    Balogh Andrea (adjunktus, PKE, Nagyvárad)
            Partiumi témák Juhász Gyula publicisztikájában
16:20-16:40    Varga Zsuzsa (tanársegéd, PKE, Nagyvárad)
                        Élőnyelvi és történeti helynévgyűjtés a Bihari-Hegyközben
16:40-17:20     Bökös Borbála, Nagy Orsolya, Hőgye Henrietta, Szenderszki Krisztina, Nyári Adrienn (kutatócsoport, PKE, Nagyvárad)
            Magyarország és Erdély a 19. században angol és amerikai utazók szemével
17:20-17:30    Kérdések, vita
17:30-17:40    Kiértékelés2. Partiumi multidiszciplináris konferencia
2017.11.10
Partiumi Keresztény Egyetem, Új-épület

14:30 – 18:00  Regionális tudományi szekció.       
Moderátor: Szilágyi Ferenc (PTKI)
PKE, Új-épület, 2. emelet, P23.-terem
14:30-14:35    Köszöntés
14:35-14:55    Pál Ágnes (egyetemi magántanár, Szegedi Egyetem)
                        Elméleti és gyakorlati határ menti kutatások a Dél-Alföld példáján
14:55-15:15    Pénzes János (adjunktus, Debreceni Egyetem)
Vonzásviszonyok modellezése a magyar-román határtérségben
15:15-15:35    Erdei Gábor (adjunktus, Debreceni Egyetem)
Közösségek az Érmellék magyar oldalán – egy közösségi feltárás tanulságai
15:35-15:45    Kérdések, vita
15:45-16:00    Kávészünet
16:00-16:20    Szilágyi Ferenc (docens, PKE, Nagyvárad)
Észak-Partium településföldrajza
16:20-16:40    Szabó Tamás (doktorjelölt, Pécsi Tudományegyetem)
                        A területi versenyképesség és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének kapcsolata
16:40-17:00    Czuczor Krisztina (PhD- Hallgató), Debreceni Egyetem)
            Térspecifikus elemek Nagyvárad turizmusában
17:00-17:20    Kérdések, vita
17:20-17:30    Kiértékelés


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése