2017. január 20., péntek

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE

                                                            
Képtalálat a következőre: „Berettyóújfalu címer”Kapcsolódó képA MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
Nagyvárad – Berettyóújfalu
2017. január 17–24.
BERETTYÓÚJFALU


Január 17. (kedd)
 • 17.00 Ötszáz éves a reformáció – pódiumbeszélgetés A beszélgetés résztvevői: Dr. Fleisz János egyetemi tanár, Dr. Sári Mihály egyetemi tanár, Dr. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus, református lelkipásztor Ünnepi köszöntőt mond: Muraközi István polgármester Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme (Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)
Január 20. (péntek)
 • 18.00 20. Táncház a Bihar Néptáncegyüttessel Tánctanítás Bak Judit és Király Sándor vezetésével Kísér a Bakator Zenekar. Helyszín: Retro Klub (Dózsa Gy. u. 48.)
Január 21. (szombat)
 • 15.00 Erdély partiumi szemmel – a Tibor Ernő Galéria alkotóinak kiállítása Megnyitja: Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület – Debrecen elnöke. Közreműködik: Kmecz Anna. Helyszín: Mozi Galéria (Szent István tér 5.)
 • 17.00 Kitekintett Szűz Mária napkeletre - Petrás Mária képzőművész kiállításának megnyitója Megnyitja: Harangozó Imre tanár, néprajzkutató. Közreműködik a Csipkefa Zenekar. Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ – Bihar Vármegye Képgaléria (Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)
 • 18.00 A magyar kultúra ünnepe berettyóújfalui gálaestje Köszöntőt mond: Biró Rozália, Bihar megyei képviselő Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere Az Erdélyi Gábor-díj átadása, a Muzsikás Együttes élő koncertje. Közreműködik: Petrás Mária. Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Ház színházterme (Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)
Január 23. (hétfő)
 • 11.00 A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban A Debreceni Törvényszék, a Berettyóújfalui Járásbíróság és a Bihari Múzeum által szervezett konferencia és a modern bírósági szervezetrendszer létrejöttének 145. évfordulója alkalmából rendezett bíróságtörténeti kiállítás. Köszöntőt mond: Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke, Dr. Budai Szabolcs, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnöke, Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere. 1871-ben keletkezett az a törvény, amely Magyarországon megteremtette a modern igazságszolgáltatás rendszerét. A következő évben az Igazságügyi Minisztérium 360 járásbírósági székhelyet jelölt ki, így Berettyóújfaluban is létrejött a királyi járásbíróság. A 145. évforduló alkalmából, illetve a 2015-ben a Debreceni Törvényszék történetével megkezdett sorozat folytatásaként a Berettyóújfalui Járásbíróság tanulmánykötetet tervez megjelentetni „A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban” címmel. A magyar kultúra napjához kapcsolódó programok sorába illesztve a Berettyóújfalui Járásbíróság a Debreceni Törvényszékkel, Berettyóújfalu Város Önkormányzatával és a Berettyó Kulturális Központtal együttműködve, a későbbiekben megjelenő kötet szerzői közreműködésével tudományos konferenciát rendez. A konferencia ideje alatt, a helyszínen megtekinthető a Berettyóújfalui Járásbíróság épületében elhelyezett állandó bíróságtörténeti kiállításának egy része. Szakmai előadások:
 • 11.40–12.00 Bihar vármegyei törvényszékek a XVII. századtól 1871-ig. Papp László egyetemi adjunktus (DE ÁJK) 12.20–12.40 Szemelvények a magyar jogszolgáltatás történetéből 1871-ig Bihar vármegyében. Csarkó Imre történész muzeológus (Bihari Múzeum) 12.40–13.00 Berettyóújfalu a hajdúk letelepedésétől 1944-ig. Török Péter főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára) 13.40–14.00 A Berettyóújfalui Járásbíróság megszervezése és működése1872-től 1949-ig. Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK) 14.00–14.20  A Berettyóújfalui Járásbíróság épületének története. Megyeri-Pálffi Zoltán egyetemi adjunktus (DE ÁJK) 14.20–
 • 14.40 A Berettyóújfalui Járásbíróság háborús időszaka. Kovács Ilona főlevéltáros (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára) 15.00–15.20 Királyi Járásbírósági elnökből napszámos – Dr. Barcsay László életrajza. Bagossyné Körtvélyesi Mária bíró (Berettyóújfalui Járásbíróság) 15.20–15.40 „Jogi esetek” a bihari irodalomban. Szémánné Veres Gabriella irodalmi muzeológus (Bihari Múzeum) 15.40–16.00 Arcképcsarnok – a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság dolgozói 1872-től 1949-ig.  Sándor Mária néprajzos muzeológus (Bihari Múzeum) Helyszín: Járási Hivatal Fráter László-terme (Kossuth u. 6.)


Január 24. (kedd)
 • 14.00 Arany János történeti balladáinak múlt-szemlélete c. előadás Helyszín: Sinka István Városi Könyvtár olvasóterme (Kálvin tér 1.)


NAGYVÁRAD


Január 19. (csütörtök)
 • 17.00 Dr. Soós István polgármester - előadás Pásztai Ottó helytörténész, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. Helyszín: Nagyváradi vár I. épülete, tanácskozó terem


Január 20. (péntek)
 • 16.00 „A magyar kultúra közös értékünk” Üdvözlőbeszédek: Dr. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke, az EMKE alelnöke, Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen elnöke, Zalder Éva-Mária, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója Könyvbemutató: Dr. Fleisz János: Városfejlődés, regionális átalakulás. Nagyvárad, Partium, Erdély. Nagyvárad, 2017. A kötetet bemutatja dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész (Budapest)  Előadás: Arany János: A bajusz c. elbeszélő költemény dramatizált változata. Felkészítők: Kovács Márta, Rázmán Enikő, Zalder Éva-Mária. Előadják a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai Zenés műsor: Fellép a berettyóújfalui Körömvirág együttes. Helyszín: Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum díszterme, Partenie Cosma (Nogáll) utca 5. szám Január


22. (vasárnap)
 • 14.00 Beszélgessünk a kultúráról a Magyar Kultúra napján Műgyűjtés, a magángyűjtemények különleges világa – Partium Alapítvány és az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság közös rendezvénye Köszöntőt mond: Dr. Földes Adalbert, a Partium Alapítvány elnöke. Meghívott előadók: Nagy T. Katalin, művészettörténész, Budapest, Dr. Böhm József, Ph.D. műgyűjtő, Berlin. A beszélgetéseket koordinálja: Jovián György, Munkácsy-díjas festőművész Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református Központ, Nagyvárad Libertăþii tér 40 sz. 16.00 Dombi Géza festőművész kiállításának megnyitója A kiállítást megnyitja: Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igazgatója és Gavrucza Tibor, a Tibor Ernő Galéria kulturális vezetője. Helyszín: Tibor Ernő Galéria
 • 19.00 A magyar kultúra ünnepének nagyváradi gálaestje és díjátadója Köszöntőbeszédet mond: Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Akadémia felügyelőtestületének elnöke, Cseke Attila az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének elnöke A Bihar kultúrájáért díjak átadása Előadás: Füst Milán: Máli néni – vígjáték. Helyszín: Szigligeti Színház


Január 23. (hétfő)  
 • 12:00 Együtt szaval a nemzet - a Himnusz közös szavalása a debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola diákjaival Helyszín: a Szacsvay Imre Általános iskola tornaterme
 • 13:00 Baki-Szmaler Györgyi rajztanárnő munkáiból álló kiállítás megnyitója Helyszín: a Szacsvay Imre Általános iskola aulája


Január  24. (kedd)
 • 13:00 Beszélgetés skype-on Szacsvay László budapesti színművésszel (Szacsvay Imre rokona) a magyar nyelv életet, munkásságot meghatározó szerepéről Helyszín: a Szacsvay Imre Általános iskola tornaterme
A rendezvény fővédnökei: Kelemen Hunor az RMDSZ szövetségi elnöke, Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Akadémia felügyelőtestületének elnöke Védnökök: Biró Rozália Bihar megyei képviselő, Muraközi István Berettyóújfalu polgármestere2011. december 6., kedd

Sapientia Varadiensis Alapítvány (SAVA) - Bemutatása

Megalakulás
A nagyváradi Sapientia Varadiensis Tudományos - Kulturális Alapítvány dr. Fleisz János történész és dr. Szabó Edina főorvos kezdeményezésére 1998. február 17-én jött létre. Az alapító tagok között 34 magánszemély szerepel.

Bejegyzés
Az alapítványt 1998. december 7-én jegyezték be, tevékenységét pedig 1999. január 1-től kezdte meg.

Célja
Az alapítvány fő célja elsősorban a Bihar megyei és nagyváradi tudományos és kulturális tevékenység szervezése, támogatása, fellendítése, az eredmények népszerűsítése.

Tevékenység
Az alapítvány szorosan együttműködik az Erdélyi Múzeum Egyesület nagyváradi fiókszervezetével és fő feladatának tudományos konferenciák, szimpóziumok, tanácskozások, vitafórumok, könyvbemutatók, kulturális rendezvények és megemlékezések szervezését és támogatását tartja.
Az alapítvány keretében önálló tudományos tevékenység folyik és a működéséhez szükséges anyagi forrásokat maga igyekszik megteremteni, illetve pályázati úton elnyerni.

Támogatói
Méltányolva a nemes célkitűzéseket az alapítvány elindulását támogatta a nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a magyarság érdekvédelmi szervezete és mások.
Az alapítvány működésére visszatekintve több kezdeményezés elindítása, a közös tevékenységekben való részvétel és a többi szervezetekkel és intézményekkel való jó kapcsolat kialakítása említendő. Az alapítványt 2000-ben felvették az RMDSZ tagszervezetei közé és részt vett a BINCISZ létrehozásában, amelynek tagszervezete.

Rendezvényei
A közösen, illetve egyedül szervezett, illetve lebonyolított rendezvények közül csak a legfontosabbakat emelnénk ki.
1999. márciusában Károly József Irenaeus nagyváradi tudós évfordulói alkalmából emlékülést tartottunk.
1999. áprilisában megemlékezést és történelmi szimpóziumot tartottunk az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban a Varadinum 99 keretében. Az előadók között volt dr. Katona Tamás, dr. Egyed Ákos és dr. Csetri Elek történész.
1999. október 30-án nagyszabású megemlékezést szerveztünk Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei címmel.
2000. május 17-én a Varadinum 2000 keretében Várostörténeti Konferenciát szerveztünk 150 éves az egyesített Nagyvárad címmel, amelynek főelőadói dr. Csetri Elek és dr. Fleisz János történész voltak.
2000. október 27-28-án másodjára került sor a Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei című rendezvényre, ahol Pázmány Péter és Bunyitay Vince emlékét idéztük fel, a főelőadást dr. Gergely Jenő budapesti egyetemi tanár tartotta.
2001. május 16-án megszerveztük közösen a Magyar Tudományosság Napját, amelynek keretében az MTA MTK EB első ízben tartott kihelyezett ülést. A Varadinum 2001 keretében létrejött rendezvény fővendége dr. Berényi Dénes akadémikus (Budapest) volt.
2001. október 26-27-én a Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei 2001 keretében Ipolyi Arnold emlékülést szerveztünk.
2002. április 30-án a Varadinum 2002 keretében Nagyvárad irodalmi múltja és jelene címmel irodalmi találkozó és tudományos szimpózium volt dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész és Hubay Miklós drámaíró jelenlétével.
2002. október 25-26 - Nagyvárad tudós püspökei, neves személyiségei 2002 keretében tudományos-kulturális emlékezésre került sor Schlauch Lőrinc bíboros emlékére. A rendezvény főelőadását dr. Erdő Péter egyházjogász, a későbbi érsek-prímás volt.
Ezeken kívül az alapítvány elnöke és tagjai kezdeményezőként lépett számos egyéb a BINCISZ által elindított rendezvényben.

Az alapítvány vezetősége:
Elnök: dr. Fleisz János történész, egyetemi magántanár
Alelnökök: Fleisz Judit tanár - aligazgató; dr. Rencsik István egyház-jogász
Főtitkár: dr. Szabó Edina, egyetemi docens, főorvos.

Az alapítvány elérhetősége:
Iroda: Nagyvárad, Unirii (Szent László) tér 2-4. III. e. 1.
Levelezési cím: 3700 Nagyvárad (Oradea). P.O. Box 1-204.
Telefon: 0259-413.103; Fax: 0259-437.898
E-mail: sava@gmail.hu